ભાવનગર જિલ્લા વિશે માહિતી

  •  
    • ભાવનગર
    • સ્વતંત્રતા પહેલાં ગોહિલવાડ તરીકે ઓળખાતા આ વિસ્તારમાં ભાવનગર રાજ મુખ્ય અને સૌથી મોટું રાજય હતું. ભાવનગર રાજયની સ્થાપના ઇ. સ. ૧૭૪૩ વૈશાખ સુદ ૩ના રોજ વડવા ગામ નજીક મહારાજા ભાવસિંહજીએ કરી હતી. પાલીતાણા, વલ્લભીપુર અને બીજા ઘણા નાના રજવાડાઓ હતાં જે આજે જીલ્લાનો એક ભાગ છે. દેશી રાજયોના વીલીનીકરણ સમયે સરદાર વલ્લભભાઈના ચરણે સૌ પ્રથમ પોતાનું રાજય ધરનાર ભાવનગરના મહારાજા શ્રી કૃષ્‍ણકુમારસિંહજી હતા.

      જિલ્લા પંચાયત - ભાવનગર ગુજરાત રાજ્યની તમામ પંચાયતોમાં આગવી ભાત પાડે છે. જિલ્લા પંચાયત - ભાવનગરનાં પદાધિકારીઓ, અધિકારીઓ, અને કર્મચારીઓની કામ કરવાની શક્તિ, સંપ, ભાઈચારો અને ખેલદીલી અનોખી છે. તેથી જ પ્રથમ રમતોત્સવ, આંતર જિલ્લા પંચાયત ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ, દુષ્કાળ સમયે રાહત ફાળો, કેટલ કેમ્પમાં ધાસ વિતરણ, કર્મચારીઓની સહકારી મંડળી, કર્મચારી સંધ, રીક્રીએશન ક્લબ, વિગેરે પ્રવૃત્તિ ગુજરાત રાજ્યની જિલ્લા પંચાયતોને રાહ બતાવે છે. ગુજરાત રાજ્યની વિવિધ યોજનાઓમાં પણ લગભગ ભાવનગર જિલ્લા પંચાયત મોખરે રહે છે.